Zobacz Koszyk (0)
Ze względu na nowe ograniczenia dotyczące COVID spodziewaj się opóźnień o dodatkowe 2 - 3 dni w stosunku do normalnych szacowanych czasów.

Warunki sprzedaży

tło

Niniejsze Warunki Sprzedaży, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki, na jakich Towary są sprzedawane przez nas konsumentom za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, shop4pl.com ("Nasza strona"). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży i upewnienie się, że rozumieją je Państwo przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek Towary na naszej Stronie. Musisz przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki Sprzedaży przy zamawianiu Towarów. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie i nie jesteś związany niniejszymi Warunkami Sprzedaży, nie będziesz mógł zamawiać Towarów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

1. Definicje i interpretacja

1.1 W niniejszych warunkach sprzedaży, o ile kontekst nie wymaga inaczej, następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:

"Kontrakt" oznacza umowę na zakup i sprzedaż Towarów, zgodnie z wyjaśnieniem w punkcie 8;
"Dobra" oznacza towary sprzedawane przez nas za pośrednictwem naszej witryny;
"Zamówienie" oznacza twoje zamówienie na Towary;
"Potwierdzenie zamówienia" oznacza naszą akceptację i potwierdzenie twojego zamówienia;
"Numer zamówienia" oznacza numer referencyjny dla Twojego Zamówienia; i
"My / my / nasz" means Xbite Ltd , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w England pod numerem 6520821, której adres siedziby to Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD

2. Informacje o nas

2.1 Nasza strona, shop4pl.com, jest własnością i jest obsługiwana przez Xbite Ltd, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w England 6520821, której adres jest Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD . Nasz numer VAT to 928 8279 70.

3. Dostęp do naszej witryny i korzystanie z niej

3.1 Dostęp do naszej strony jest bezpłatny.

3.2 Twoim obowiązkiem jest dokonanie wszystkich niezbędnych ustaleń w celu uzyskania dostępu do naszej strony.

3.3 Dostęp do naszej strony jest zapewniany "tak jak jest" i na zasadzie "jak jest dostępny". Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać naszą Stronę (lub dowolną jej część) w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli Nasza Witryna (lub jej dowolna część) będzie niedostępna w dowolnym czasie i okresie.

3.4 Korzystanie z naszej witryny podlega naszej Witrynie internetowej Warunki użytkowania . Upewnij się, że przeczytałeś je uważnie i że je rozumiesz

4. Ograniczenia wiekowe

Konsumenci mogą kupować towary tylko za pośrednictwem naszej witryny, jeśli mają co najmniej 18 lat.

5. Klienci biznesowi

Niniejsze Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do klientów nabywających Towary w trakcie prowadzenia działalności.

6. Towary, ceny i dostępność

6.1 Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie opisy i graficzne reprezentacje Towarów dostępne od Nas odpowiadały faktycznym Towarom. Pamiętaj jednak, że:

6.1.1 Zdjęcia towarów mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą występować niewielkie różnice w kolorze pomiędzy wizerunkiem produktu a faktycznym produktem sprzedawanym ze względu na różnice w wyświetlaniu komputera i warunkach oświetlenia; 6.1.2 Obrazy i / lub opisy opakowań służą wyłącznie do celów ilustracyjnych, rzeczywiste opakowanie Towarów może się różnić.

6.2 Należy pamiętać, że podpunkt 6.1 nie wyklucza naszej odpowiedzialności za błędy wynikające z zaniedbania Naszej części i odnosi się jedynie do niewielkich zmian właściwych Towarów, a nie do różnych Towarów łącznie. Proszę zapoznać się z Punktem 10, jeśli otrzymają Państwo niepoprawne Towary (tj. Towary niezgodne z opisem).

6.3 W razie potrzeby możesz być zmuszony do wyboru wymaganego rozmiaru, modelu, koloru, numeru kupowanych Towarów.

6.4 Nie możemy zagwarantować, że Towary będą zawsze dostępne. Informacje o zapasach są dostępne na naszej stronie internetowej, jednak takie informacje nie są podawane w czasie rzeczywistym i mogą być nieco niedokładne.

6.5 Niewielkie zmiany mogą, od czasu do czasu, zostać wprowadzone do niektórych Towarów między złożeniem Zamówienia a przetwarzaniem przez nas tego Zamówienia i wysłaniem Towaru, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych lub w celu rozwiązania konkretnego problemu technicznego lub bezpieczeństwa. problemy. Wszelkie takie zmiany nie zmienią żadnych głównych cech Towarów i nie będą miały normalnego wpływu na korzystanie z tych Towarów. Jednak w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, które mogłyby wpłynąć na korzystanie z Towarów, Użytkownik otrzyma odpowiednie informacje.

6.6 Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie ceny podane na naszej Stronie były prawidłowe w momencie przejścia do trybu online. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i dodawania, zmiany lub usuwania specjalnych ofert od czasu do czasu i w razie potrzeby. Zmiany ceny nie mają wpływu na żadne złożone już zamówienia (należy jednak pamiętać, że podpunkt 6.9 dotyczący podatku VAT).

6.7: Wszystkie ceny są przez nas sprawdzane przed przyjęciem zamówienia. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy pokazaliśmy nieprawidłowe informacje o cenach, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do skontaktowania się z Tobą na piśmie, aby poinformować Cię o wszelkich rozbieżnościach. Jeśli prawidłowa cena jest niższa niż podana podczas składania zamówienia, po prostu obciążymy Cię niższą kwotą i będziemy kontynuować przetwarzanie zamówienia. Jeśli prawidłowa cena jest wyższa, zastrzegamy sobie możliwość zakupu Towarów po właściwej cenie (jeśli mamy na to możliwość) lub anulowania zamówienia (lub jego części). W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Twojego zamówienia, dopóki nie odpowiesz. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych, potraktujemy Twoje Zamówienie jako anulowane i powiadomimy Cię o tym na piśmie.

6.8 W przypadku, gdy cena zamówionych Towarów ulegnie zmianie między złożeniem Zamówienia a przetwarzaniem przez nas tego Zamówienia i pobieraniem opłat, Użytkownik zostanie obciążony kosztami przedstawionymi na Stronie w momencie składania Zamówienia.

6.9 Wszystkie ceny na naszej stronie zawierają podatek VAT w stosownych przypadkach. Ceny są ustalane niezależnie od lokalizacji. Jeśli jesteś klientem biznesowym w Wielkiej Brytanii lub UE, możesz skontaktować się z nami, aby otrzymać fakturę VAT.

6.10 Opłaty za dostawę nie są wliczone w cenę Towarów wyświetlaną na naszej stronie. Więcej informacji na temat opłat za dostawę można znaleźć w FAQs. Opcje dostawy i związane z nimi opłaty zostaną Państwu przedstawione w ramach procesu zamówienia. Uwaga: nie oferujemy dostawy za pobraniem.

6.11 Podczas gdy staramy się zapewnić, że wszystkie ceny na naszej stronie internetowej są dokładne, mogą pojawić się błędy. Jeśli wykryjemy błąd w cenie zamówionego towaru, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

6.12 Naszym celem jest zatwierdzenie wszystkich kodów gier emailowych przeciwko naszym kontrolom bezpieczeństwa tego samego dnia w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:30 GMT, jednakże proces ten może trwać dłużej i nie jest gwarantowany, chociaż w większości przypadków kod ten dotrze do Ciebie tego samego dnia.

6.13 Zobowiązujesz się, że wszystkie dane, które nam podajesz w celu zamówienia lub zakupu towarów lub usług są poprawne, szczegóły dostawy nie mogą ulec zmianie po złożeniu zamówienia. Nasze etykiety są drukowane automatycznie na podstawie podanych przez Ciebie informacji, nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane nieprawidłowymi danymi dostawy wprowadzonymi przez Ciebie.

7. Zamówienia - w jaki sposób powstają kontrakty

7.1 Nasza strona poprowadzi Cię przez proces składania zamówienia. Przed złożeniem zamówienia otrzymasz możliwość sprawdzenia zamówienia i jego zmiany. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś swoje zamówienie przed jego przesłaniem.

7.2 Jeśli podczas procesu zamówienia podasz nam nieprawidłowe lub niekompletne informacje, skontaktuj się z nami tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia z powodu podania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, skontaktujemy się z Tobą, aby poprosić o jego poprawienie. Jeśli nie dostarczysz nam dokładnych lub kompletnych informacji w rozsądnym czasie od Naszej prośby, anulujemy Twoje zamówienie i traktujemy umowę jako wygasającą. Jeśli ponosimy jakiekolwiek koszty w wyniku podania przez Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, możemy obciążyć Państwa kosztami.

7.3: Żadna część naszej witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować. Twoje zamówienie stanowi ofertę umowną, którą możemy według własnego uznania przyjąć. Nasze potwierdzenie otrzymania zamówienia nie oznacza, że ​​je przyjęliśmy. O naszej akceptacji świadczy wysłanie przez nas wiadomości e-mail z wysłaniem zamówienia. Dopiero po wysłaniu przez nas wiadomości e-mail z wysłaniem zamówienia zostanie zawarta prawnie wiążąca umowa między nami a tobą.

7.4 Potwierdzenia zamówienia powinny zawierać następujące informacje:

7.4.1 Twój numer zamówienia; 7.4.2 Potwierdzenie zamawianych Towarów zawierające pełne dane o głównych cechach tych Towarów; 7.4.3 Całkowicie wyszczególnione ceny za zamówione Towary, w tym, w stosownych przypadkach, podatki, dostawę i inne opłaty dodatkowe; 7.4.4 Szacowany termin dostawy i czas (terminy);

7.5 W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie przyjmujemy lub nie możemy spełnić Twojego Zamówienia z jakiegokolwiek powodu, wyjaśnimy, dlaczego na piśmie. Żadna płatność nie zostanie podjęta w normalnych okolicznościach. Jeśli skorzystamy z płatności, wszelkie takie kwoty zostaną zwrócone Tobie tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 7 dni roboczych.

7.6 Wszelkie zwroty należne zgodnie z niniejszą klauzulą 7 będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta przy zamawianiu Towarów.

7.7 Zamówienia mogą zostać odrzucone i zwrócone w dowolnym momencie przed wysyłką, jeśli szczegóły dostawy lub płatności są oznaczone przez nasz zautomatyzowany system zapobiegania nadużyciom. Aby zminimalizować takie ryzyko, użyj karty kredytowej/debetowej lub konta PayPal, które ma ten sam adres do faktury, co adres dostawy zamówienia.

7.8 Przy zamawianiu pozycji zawierającej zawartość do pobrania może być wymagane konto PSN/Xbox Live/Nintendo Network specyficzne dla danego regionu

7.9 Od 1 listopada 2019 r. Zamówienia wysyłane do USA mogą podlegać podatkom lokalnym. Jeśli twoje zamówienie jest obciążone, wskazanie tych podatków zostanie pokazane przy kasie

7.10 Please note that you will be required to pay 25% VAT + any relevant import duties once your order arrives in Norway

8. Płatność

8.1 Płatność za Towar i powiązane koszty dostawy muszą być zawsze dokonywane z góry, a Ty zostaniesz poproszony o zapłatę podczas procesu składania zamówienia.

8.2 Akceptujemy następujące metody płatności na naszej stronie:

8.2.1 Paypal8.2.2 Paypal Express

8.3 Wszystkie płatności podlegają wewnętrznej kontroli płatności, jeśli okaże się to konieczne, poprosimy posiadacza karty o sprawdzenie, czy jest to autoryzowana transakcja. Będzie to wymagane przez e-mail do posiadacza konta / posiadacza konta Paypal i będzie musiało odpowiedzieć w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie odpowiednio wysłana i zweryfikowana, zamówienie zostanie anulowane, a zwrot zostanie zwrócony bezpośrednio do oryginalnej metody płatności.

8.3.1 Zamówienia mogą zostać odrzucone i zwrócone w dowolnym momencie przed wysłaniem przez nas, jeśli szczegóły dostawy lub płatności są oznaczone przez nasz automatyczny system zapobiegania oszustwom. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, użyj karty kredytowej / debetowej lub konta PayPal o tym samym adresie rozliczeniowym, co adres dostawy zamówienia.

9. Dostawa, ryzyko i własność

9.1 Wszystkie Towary zakupione za pośrednictwem naszej witryny będą zwykle dostarczane w ciągu 30 dni od daty naszego potwierdzenia zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej lub nie określono w trakcie procesu zamówienia (z zastrzeżeniem dodatkowych opóźnień spowodowanych zdarzeniami poza naszą kontrolą, dla których patrz punkt 13 - jeśli Klauzula 13 jest aktywowana, a poniższe utracone w transporcie ramy czasowe podlegają dodatkowym opóźnieniom według naszego uznania).

9.2 Zamówienie wysłane na adres w Wielkiej Brytanii nie jest uznawane za zagubione w transporcie przed upływem co najmniej 10 dni roboczych od daty wysyłki. Zamówienia do UE nie są uznawane za zagubione w transporcie przed upływem co najmniej 15 dni roboczych od daty nadania. Zamówienia na wszystkie inne adresy są uznawane za zaginione w transporcie przed upływem co najmniej 20 dni roboczych od daty nadania. Jeśli zamówienie nadal nie zostanie dostarczone po tych ramach czasowych, wydamy Ci wymianę lub zwrot pieniędzy według naszego uznania za utracony przedmiot (y). Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy lub wymianę (y), możesz otrzymać krótki formularz do wypełnienia przez oryginalną firmę kurierską, aby potwierdzić, że nie otrzymałeś przesyłki. Jeśli ten formularz nie zostanie wypełniony lub stwierdzisz, że oryginalny przedmiot został odebrany, ale poinformowałeś nas, że tak nie jest, zastrzegamy sobie prawo do przekazania Twoich danych firmie windykacyjnej w celu odzyskania kosztów Twojego zamówienia i wszystkich związanych z nim kosztów, w tym kosztów odzyskania długu.

9.2.1 Reklamacje zagubione w poczcie ograniczone są do 3 roszczeń na konto i adres. 9.2.2 Po upływie 90 dni zamówienie nie może zostać uznane za utracone w tranzycie.

9.3 Towary są wysyłane z wielu magazynów w Wielkiej Brytanii. Wiele przesyłek jest zazwyczaj wysyłanych w oddzielnych paczkach. Adresy dostawy w Wielkiej Brytanii nie będą musiały płacić żadnych dodatkowych podatków/ceł, które nie są jeszcze wliczone w cenę. W przypadku wszystkich innych adresów dostawy do kraju nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zwyczaje/cele/podatki lub inne opłaty, które mogą być pobierane przez kraj użytkownika.

9.4 Jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć Towarów w terminie dostawy, obowiązują następujące zasady:

9.4.1 Jeśli na Państwa adres dostawy nie ma nikogo, kto mógłby odebrać Towary, a Towary nie mogą być wysłane za pośrednictwem Państwa skrzynki pocztowej lub pozostawione w bezpiecznym miejscu wyznaczonym przez Państwa, zostawimy dowód dostawy wyjaśniający, jak zmienić kolejność dostawy lub gdzie odebrać Towary; 9.4.2 Jeżeli w ciągu 7 dni nie odbierzecie Państwo Towarów lub nie zmienią organizacji dostawy, skontaktujemy się z Państwem, aby zapytać, jak zamierzają Państwo postępować. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, zorganizować ponownego dostarczenia lub odbioru, będziemy traktować Umowę jako rozwiązaną i odzyskać Towary. W takim przypadku otrzymają Państwo zwrot ceny zakupu samych Towarów, ale nie kosztów dostawy. Możemy również obciążyć Klienta uzasadnionymi dodatkowymi kosztami, które ponosimy w związku z odzyskiwaniem Towarów.

9.5 W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie dostarczymy towarów w ciągu 30 dni kalendarzowych od naszego Potwierdzenia Zamówienia (lub w inny sposób uzgodniony lub określony zgodnie z punktem 9.1), jeżeli zastosowanie mają którekolwiek z poniższych okoliczności, Klient może traktować Umowę jako natychmiastową umowę końcową:

9.5.1 Wizz Air odmówił dostarczenia Towarów Klienta; lub 9.5.2 W świetle wszystkich istotnych okoliczności dostawa w tym terminie miała zasadnicze znaczenie; lub 9.5.3 Zamawiając Towary, Klient poinformował nas, że dostawa w tym terminie ma zasadnicze znaczenie.

9.6. Klient może anulować całość lub część Zamówienia na podstawie podpunktów 9.3 lub 10.4 pod warunkiem, że oddzielenie Towarów w Zamówieniu nie obniży znacząco ich wartości. Wszelkie kwoty, które już zapłaciłeś za anulowane Towary i ich dostawę, zostaną Ci zwrócone w ciągu 7 dni roboczych. Prosimy pamiętać, że w przypadku dostawy anulowanych Towarów należy je zwrócić lub umówić się z nami w celu ich odbioru. W każdym przypadku ponosimy koszty zwrotu anulowanego Towaru.

9.7 Dostawa zostanie uznana za kompletną, a odpowiedzialność za Towary przejdzie na Klienta po dostarczeniu Towarów na adres podany przez nas, w tym, w stosownych przypadkach, na alternatywny adres podany przez Klienta.

9.8 Własność Towarów przechodzi na Klienta po otrzymaniu przez nas pełnej zapłaty wszystkich należnych kwot (w tym wszelkich stosownych opłat za dostawę).

9.9 Wszelkie zwroty należne na mocy niniejszego punktu 9 zostaną dokonane przy użyciu tej samej metody płatności, którą użyto przy zamawianiu Towarów.

9.10 Nie możemy zwrócić lub wymienić otwartej pozycji, chyba że jest ona wadliwa, lub jeśli pozycja została wysłana do Ciebie przez naszą pomyłkę.

9.11 Testujemy każdy pojedynczy powrót; proszę o 7 dni roboczych na tę procedurę. Jeśli zwrócona pozycja nie zostanie uznana za wadliwą przez nasz ośrodek testowy, zwrócimy Ci ją i będziesz odpowiedzialny za przesyłkę. Należy pamiętać, że na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie, czy zakupiony produkt jest zgodny z aktualnie posiadanym sprzętem.

9.12 Jeśli potrzebujesz zmienić adres poprzedniego zamówienia, skontaktuj się z nami, zamówienie nie zostanie automatycznie zaktualizowane.

9.13 Możemy zdecydować o wysłaniu zamówienia za pomocą usług DHL Tracked, jeśli zamówienie ma wysoką wartość / ilość, decyzja o przejściu na usługę śledzoną jest podejmowana według naszego uznania

9.13.1 Wszelkie dodatkowe zamówienia złożone w ciągu 24 godzin od pierwszego zamówienia mogą być wysyłane razem, jeśli zostaną wysłane za pośrednictwem usług DHL Tracked

9.14 Wiele zamówień złożonych w określonym czasie może zostać wysłanych razem w tej samej paczce.

10. Wadliwe, uszkodzone lub niepoprawne towary

10.1 Zgodnie z prawem, musimy dostarczyć towary o jakości zadowalającej, nadające się do określonego celu, zgodnie z opisem w momencie zakupu, zgodnie z dostarczonymi przez nas informacjami przed zawarciem umowy i pasującymi do próbek lub modeli, które widzieli Państwo lub (o ile nie poinformowaliśmy Cię o jakichkolwiek różnicach). Jeśli jakakolwiek zawartość cyfrowa jest zawarta w towarze, treści cyfrowe również muszą być zgodne. Jeśli jakiekolwiek zakupione Towary nie są zgodne i, na przykład, mają wady lub są uszkodzone w momencie ich otrzymania, lub jeśli otrzymasz nieprawidłowe (lub niewłaściwie wycenione) Towary, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularz kontaktowy tak szybko, jak to tylko możliwe, aby poinformować nas o usterce, uszkodzeniu lub błędzie oraz aby zorganizować zwrot, naprawę lub wymianę. Twoje dostępne środki będą następujące:

10.1.1 Począwszy od dnia otrzymania Towaru (i jego własności) masz 30 dni kalendarzowych prawo do odrzucenia Towarów i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy, jeśli nie będą zgodne z powyższym. 10.1.2 Jeśli nie chcesz odrzucić towarów lub upłynął termin odrzucenia 30 dni kalendarzowych, możesz poprosić o naprawę Towarów lub wymianę. Będziemy ponosić związane z tym koszty i przeprowadzimy naprawę lub wymianę w rozsądnym czasie i bez znaczących niedogodności dla użytkownika. W pewnych okolicznościach, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub w inny sposób nieproporcjonalna, możemy zaoferować alternatywę (np. Wymianę zamiast naprawy lub odwrotnie) lub pełny zwrot pieniędzy. Jeśli poprosisz o naprawę lub wymianę w ciągu 30 dni od odrzucenia, okres ten zostanie zawieszony w trakcie wykonywania naprawy lub wymiany i zostanie wznowiony w dniu otrzymania wymiany lub naprawy Towaru. Jeżeli mniej niż 7 dni kalendarzowych pozostanie poza oryginalnym okresem, zostanie przedłużony do 7 dni kalendarzowych. 10.1.3 Jeżeli po naprawie lub wymianie Towary nadal nie będą zgodne (lub jeśli Nie możemy tego zrobić zgodnie z wcześniejszym opisem lub nie podjęliśmy działania w rozsądnym czasie lub bez znacznych niedogodności dla użytkownika), może przysługiwać Ci prawo aby utrzymać Towary po obniżonej cenie, lub aby je odrzucić w zamian za zwrot pieniędzy. 10.1.3 Jeżeli użytkownik skorzysta z ostatecznego prawa do odrzucenia towaru po upływie ponad sześciu miesięcy od otrzymania towarów (i ich własności), możemy obniżyć wszelkie zwroty odzwierciedlające wykorzystanie, które wykorzystaliście Państwo z Towaru. 10.1.3 W ciągu sześciu lat od otrzymania Towaru (i jego własności), jeżeli Towary nie będą trwać przez odpowiedni czas, może przysługiwać Ci częściowy zwrot. Należy pamiętać, że po upływie sześciu miesięcy od otrzymania towarów ciężar dowodu spoczywa na tobie, aby udowodnić, że wada lub niezgodność istniała w momencie dostawy.

10.2 Pamiętaj, że nie będziesz uprawniony do roszczeń zgodnie z niniejszą klauzulą 10, jeśli poinformowaliśmy Cię o usterce, uszkodzeniach lub innych problemach z towarem przed ich zakupem (i to z powodu tego samego problemu, który teraz chcesz aby je zwrócić); jeśli nabyli Państwo Towary w niewłaściwym celu, który nie jest ani oczywisty, ani nie został nam ujawniony, a problem wynikał z używania przez niego Towarów do tego celu; lub jeśli problem jest wynikiem normalnego zużycia, niewłaściwego użycia lub celowego lub nieostrożnego uszkodzenia. Zwróć też uwagę, że możesz nie zwracać Tobie Towarów zgodnie z punktem 10 tylko dlatego, że zmieniłeś zdanie. Jeśli jesteś konsumentem w Unii Europejskiej, masz prawo do 14-dniowego dnia, w którym możesz zrezygnować z towarów z tego powodu. Więcej szczegółów można znaleźć w Klauzuli 11.

10.3 Aby zwrócić Towary do nas z dowolnego powodu na podstawie niniejszego punktu 10, prosimy: kontakt Nas, aby zorganizować odbiór i zwrot. Będziemy ponosić pełną odpowiedzialność za koszty zwrotu Towarów zgodnie z niniejszą klauzulą ​​10 i zwrócą ci w razie potrzeby.

10.4 Zwroty (pełne lub częściowe, w tym obniżone ceny) zgodnie z niniejszą klauzulą 10 będą wydawane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym uzgodnimy, że jesteś uprawniony do zwrotu pieniędzy.

10.5 Wszelkie zwroty dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą 10 będą obejmować wszystkie koszty dostawy poniesione przez Klienta w momencie zakupu Towarów.

10.6 Zwroty zgodnie z niniejszą klauzulą 10 będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś przy zamawianiu Towarów.

10.7 W celu uzyskania dalszych informacji na temat twoich praw jako konsumenta, skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.

11. Anulowanie i zwrot towaru, jeśli zmienisz zdanie

11.1 Aby anulować zamówienie, zamówienie musi być w stanie "Przetwarzanie". Po rozpoczęciu pobierania zlecenie nie może zostać anulowane.

11.2. Klientom będącym konsumentami w Unii Europejskiej przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie, w którym mogą oni odstąpić od umowy z jakiegokolwiek powodu. Okres ten rozpoczyna się po wypełnieniu Zamówienia i przesłaniu przez nas potwierdzenia zamówienia, tj. po zawarciu Umowy pomiędzy Tobą a nami. Możesz również anulować zamówienie z jakiegokolwiek powodu przed wysłaniem przez nas potwierdzenia zamówienia.

11.2.1 Jeżeli Towary są dostarczane Klientowi w jednej racie (pojedynczo lub łącznie), ustawowy okres odstąpienia kończy się 14 dni kalendarzowych po dniu, w którym Klient (lub osoba wyznaczona przez Klienta) otrzymał (otrzymały) Towary. 11.1.2 Jeżeli Towar zostanie dostarczony w oddzielnych ratach w oddzielnych dniach, okres prawnego odstąpienia od umowy kończy się 14 dni kalendarzowych po dniu, w którym ty (lub osoba przez ciebie wskazana) otrzymasz ostatnią ratę Towarów.

11.3. Jeżeli Klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym punktem 11, musi poinformować nas o swojej decyzji w okresie, w którym przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. Można to zrobić w dowolny sposób, jednak dla wygody użytkownika. Anulowanie rezerwacji drogą mailową lub pocztową jest skuteczne od daty wysłania do nas wiadomości. Należy pamiętać, że okres możliwości odstąpienia od umowy wynosi całe dni kalendarzowe. Jeśli, na przykład, w ostatnim dniu okresu możliwości odstąpienia od umowy, wyślesz do nas wiadomość e-mail lub list do godziny 23:59:59, anulowanie będzie ważne i zaakceptowane. Jeśli wolisz skontaktować się z nami bezpośrednio w celu anulowania, użyj następujących danych: 11.3.1 Od dnia otrzymania Towarów (i ich własności) Klient ma 30 dni kalendarzowych na odrzucenie Towarów i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów, jeśli Towary nie są zgodne z powyższymi postanowieniami. 11.3.2 Jeżeli Klient nie chce odrzucić Towarów lub jeżeli upłynął termin 30 dni kalendarzowych na ich odrzucenie, może zażądać naprawy Towarów lub ich wymiany. Poniesiemy wszelkie związane z tym koszty i przeprowadzimy naprawę lub wymianę w rozsądnym terminie i bez znaczących niedogodności dla Państwa. W pewnych okolicznościach, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub w inny sposób nieproporcjonalna, London General Insurance Company Limited może zamiast tego zaoferować pasażerowi alternatywę (tj. wymianę zamiast naprawy lub odwrotnie) lub pełny zwrot kosztów. Jeśli zażądają Państwo naprawy lub wymiany w ciągu 30 dni kalendarzowych, okres ten zostanie zawieszony na czas wykonywania przez nas naprawy lub wymiany i zostanie wznowiony w dniu, w którym otrzymają Państwo naprawione lub wymienione Towary. Jeżeli z pierwotnego okresu pozostało mniej niż 7 dni kalendarzowych, okres ten zostanie przedłużony do 7 dni kalendarzowych. 11.3.3 Jeśli po naprawie lub wymianie Towary nadal nie są zgodne (lub jeśli nie możemy tego zrobić w sposób opisany powyżej, lub nie działamy w rozsądnym terminie lub bez znaczących niedogodności dla Państwa), mogą Państwo mieć prawo albo do zatrzymania Towarów po obniżonej cenie, albo do ich odrzucenia w zamian za zwrot pieniędzy.

W każdym przypadku, dostarczając nam swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer zamówienia.

11.4. Możemy zapytać Klienta, dlaczego zdecydował się on na anulowanie i może wykorzystać wszelkie udzielone przez niego odpowiedzi do udoskonalenia naszych Towarów i usług, jednakże należy pamiętać, że Klient nie ma obowiązku podawania żadnych szczegółów, jeśli nie życzy sobie tego.

11.5 Należy pamiętać, że mogą Państwo utracić prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym punktem 11 w następujących okolicznościach:

11.5.1 Jeżeli Towary są zaplombowane ze względów zdrowotnych lub higienicznych i po ich otrzymaniu zostały one odplombowane; 11.5.2 Jeżeli Towary składają się z zapieczętowanych nagrań audio lub wideo (np. CD lub DVD) lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, a po ich otrzymaniu Towary zostały odpieczętowane; 11.5.3 Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo szybkiego zepsucia się towarów, np. kwiatów lub żywności; 11.5.4 Jeżeli Towary zostały spersonalizowane lub wykonane na zamówienie Klienta; 11.5.5 Jeżeli Towary zostały nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami (zgodnie z ich charakterem) po ich otrzymaniu przez Klienta.

11.6. Prosimy upewnić się, że zwrócą Państwo do nas Towary nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o zamiarze odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym punktem 11.

11.7. Klient może zwrócić do nas Towary pocztą lub inną wybraną przez siebie odpowiednią firmą kurierską na nasz adres zwrotny pod adresem Xbite LTD, PO BOX 6039, Chesterfield, S44 9BN, GB. Odwiedź stronę returns page na naszej Stronie. Należy pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy na mocy niniejszego punktu 11 Towary muszą zostać zwrócone do nas.

11.8. Zwroty na podstawie niniejszego punktu 11 zostaną Państwu przyznane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia następnego:

11.8.1 dnia, w którym otrzymujemy Towary z powrotem; lub 11.8.2 dnia, w którym Klient poinformuje nas (dostarczając dowody), że odebrał Towary (jeżeli jest to dzień wcześniejszy niż dzień, o którym mowa w punkcie 11.9.1); lub 11.8.3. Jeżeli Wizz Air nie przekazał jeszcze Potwierdzenia Zamówienia lub nie wysłał jeszcze Towarów, w dniu, w którym Klient informuje Wizz Air o zamiarze odstąpienia od Umowy.

11.9 Zwroty na mocy niniejszego punktu 11 mogą podlegać odliczeniom w następujących okolicznościach:

11.10 Zwroty na mocy niniejszego punktu 11 będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, którą użyli Państwo przy zamawianiu Towarów.

12. Nasza odpowiedzialność wobec konsumentów

12.1 Będziemy odpowiedzialni za wszelkie możliwe do przewidzenia straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku naruszenia przez nas niniejszych warunków sprzedaży (lub umowy) lub w wyniku naszego zaniedbania. Utratę lub uszkodzenie można przewidzieć, jeżeli jest to oczywistą konsekwencją Naszego naruszenia lub zaniedbania lub jeśli jest rozważane przez Ciebie i Nas podczas tworzenia Kontraktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

12.2 Dostarczamy towary wyłącznie do użytku domowego i prywatnego konsumentom. Nie dajemy żadnej gwarancji ani nie gwarantujemy, że Towary nadają się do komercyjnego, biznesowego lub przemysłowego użytku dowolnego rodzaju (w tym do dalszej odsprzedaży). Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w prowadzeniu działalności lub utratę możliwości biznesowych.

12.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie (w tym działanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców); lub w przypadku oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd.

12.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia Twoich praw jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, należy odwołać się do lokalnego Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub Biura Standardów Handlowych (Trading Standards Office).

13. Wydarzenia poza naszą kontrolą (siła wyższa)

13.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu naszych zobowiązań, jeśli to zaniechanie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny, na którą nie mamy rozsądnej kontroli. Takie przyczyny obejmują między innymi: awarię zasilania, awarię dostawcy usług internetowych, strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne osób trzecich, zamieszki i inne niepokoje społeczne, pożar, eksplozję, powódź, burze, trzęsienia ziemi, osiadanie, akty terroryzmu (grożącego lub rzeczywistego), aktów wojny (wypowiedzianych, niewypowiedzianych, zagrożonych, faktycznych lub przygotowań do wojny), epidemii / pandemii lub innych klęsk żywiołowych lub wszelkich innych zdarzeń, na które nie mamy rozsądnej kontroli.

13.2 Jeśli wystąpi jakiekolwiek zdarzenie opisane w niniejszym punkcie 13, które może negatywnie wpłynąć na realizację naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków sprzedaży:

13.2.1 Powiadomimy Cię tak szybko, jak to będzie możliwe; 13.2.2 Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zminimalizować opóźnienie; 13.2.3 W zakresie, w jakim nie możemy zminimalizować opóźnienia, Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży (a tym samym z Umowy) zostaną zawieszone, a wszelkie ograniczenia czasowe, że jesteśmy związani, zostaną odpowiednio przedłużone; 13.2.4 Poinformujemy Cię, gdy wydarzenie poza naszą kontrolą zostanie zakończone i podasz szczegóły dotyczące wszelkich nowych dat, godzin lub dostępności Towarów, jeśli to konieczne; 13.2.5 Jeżeli zdarzenie poza naszą kontrolą trwa dłużej niż 30 dni, anulujemy umowę i poinformujemy o anulowaniu. Wszelkie zwroty należne Tobie w wyniku tego anulowania zostaną wypłacone Tobie tak szybko, jak to będzie racjonalnie możliwe, aw każdym razie w ciągu 7 dni od daty anulowania Umowy; 13.2.6 Jeśli zdarzenie jest poza naszą kontrolą i jeśli w związku z tym chcesz anulować umowę, możesz to zrobić w dowolny sposób, skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby anulować. Użyj następujących informacji: Online: Formularz kontaktowy Post: Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD W każdym przypadku, dostarczając nam swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer zamówienia. Wszelkie zwroty należne Tobie w wyniku takiego anulowania zostaną wypłacone Tobie tak szybko, jak to będzie racjonalnie możliwe, aw każdym przypadku w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym Umowa zostanie anulowana.

14. Dane dotyczące komunikacji i kontaktu

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie ogólnych pytań lub skarg, możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod adresem @@[email protected]@, online przez formularz kontaktowy lub pocztą na Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

15. Skargi i opinie

15.1 Zawsze przyjmujemy opinie od Naszych klientów i, mimo że Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że Twoje doświadczenie jako klienta Naszych jest pozytywne, Mimo to chcemy usłyszeć od Ciebie, jeśli masz jakiekolwiek powody do skargi.

15.2 Wszelkie pozytywne komentarze dotyczące świadczonych przez nas usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych mediów społecznościowych, mogą być wykorzystane jako referencje na stronie internetowej. Jeśli Państwa komentarz zostanie użyty jako referencje i nie chcą Państwo, aby był on publicznie pokazywany, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli go dla Państwa usunąć.

15.3. Jeżeli Klient chce złożyć reklamację dotyczącą jakiegokolwiek aspektu jego transakcji z nami, prosimy o kontakt w jeden z poniższych sposobów:

15.3.1 Pisemnie, na @@[email protected]; 15.3.2 Online poprzez link Contact Form

16. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe (ochrona danych)

16.1 Wszelkie dane osobowe, które możemy zbierać (w tym między innymi imię i nazwisko, adres i numer telefonu) będą gromadzone, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych z 1998 r. Oraz z prawami przysługującymi mu na mocy tej ustawy.

16.2 Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe do:

16.2.1 Zapewnić Tobie nasze Towary i usługi; 16.2.2 Przetworzyć zamówienie (w tym płatność) na Towary; i 16.2.3 Poinformuj Cię o nowych produktach i / lub usługach dostępnych od Nas (jeśli zdecydujesz lub wcześniej zdecydowałeś się je otrzymać). Możesz zażądać, abyśmy w dowolnym momencie przestali wysyłać Ci te informacje.

16.3 W pewnych okolicznościach (jeśli, na przykład, chcesz kupić Towary na kredyt) i za Twoją zgodą, możemy przekazać Twoje dane osobowe agencjom informacji kredytowej. Agencje te są również związane Ustawą o ochronie danych z 1998 r. I powinny odpowiednio wykorzystywać i przechowywać twoje dane osobowe.

16.4 Nie przekazujemy twoich danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

17. Inne ważne warunki

17.1 Możemy przenosić (przypisać) nasze zobowiązania i prawa wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży (i zgodnie z Umową, w stosownych przypadkach) na rzecz strony trzeciej (może się tak zdarzyć, na przykład, jeśli sprzedajemy Nasz biznes). Jeśli to nastąpi, zostaniesz o tym poinformowany przez nas na piśmie. Twoje prawa wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży nie zostaną naruszone, a Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży zostaną przeniesione na stronę trzecią, która pozostanie związana nimi.

17.2 Nie możesz przenieść (przypisać) swoich zobowiązań i praw zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży (i zgodnie z Umową, jeśli dotyczy) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

17.3 Umowa zawarta jest między Tobą a nami. Jego celem nie jest w żaden sposób wykorzystywanie żadnej innej osoby ani strony trzeciej, a żadna taka osoba lub strona nie będzie uprawniona do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków sprzedaży.

17.4 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez jakikolwiek sąd lub inny organ, to / te postanowienie zostanie uznane za wyłączone z pozostałej części niniejszych Warunków sprzedaży. Pozostała część niniejszych Warunków sprzedaży będzie ważna i wykonalna.

17.5 Żadne niepowodzenie lub opóźnienie przez nas w wykonywaniu któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych warunków sprzedaży oznacza, że zrzekliśmy się tego prawa, a żadne zrzeczenie się przez nas naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszych warunków sprzedaży oznacza, że zrzekamy się wszelkich późniejszych naruszeń. tego samego lub jakiegokolwiek innego przepisu. warunki sprzedaży są ważne i wykonalne.

17.6 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki sprzedaży w odpowiedzi na zmiany w odpowiednich przepisach i innych wymogach prawnych. Jeśli zmienimy niniejsze Warunki sprzedaży w odniesieniu do Twojego Zamówienia, poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianach i podamy szczegóły dotyczące anulowania, jeśli nie jesteś z nich zadowolony. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować, musisz zwrócić wszystkie towary, których dotyczyłeś, które już otrzymałeś, a my zapewnimy pełny zwrot pieniędzy (łącznie z kosztami dostawy), które zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od anulowania.

18. Prawo i jurysdykcja

18.1 Niniejsze Warunki, a także relacje między Użytkownikiem a Nami (umowne lub nie) podlegają przepisom prawa Anglii i Walii.

18.2 Jeśli jesteś konsumentem, skorzystasz z wszelkich obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania. Żadne z postanowień podanych w punkcie 18.1 powyżej nie zabrania ani nie zmniejsza twoich praw jako konsumenta, aby polegać na tych przepisach.

18.3 Jeśli jesteś konsumentem, wszelkie spory, kontrowersje, postępowania lub roszczenia między Tobą a nami dotyczące niniejszych Warunków lub relacje między Tobą a nami (umowne lub nie) podlegają jurysdykcji sądów Anglii , Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej, zgodnie z twoją rezydencją.

18.4 Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków, relacji między Tobą a nami oraz wszelkie wynikające z nich lub związane z nimi sprawy (umowne lub nie) podlegają nie wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walia.

19. Roov Day Terms & Conditions

19.1 All deals are allocated a specific amount of “deal stock”, with a minimum quantity of 200 available. Once the allocated deal stock has sold, the deal will expire, and the product will revert back to the non-deal price.

19.2 Once the deal has ended, either by the deal expiring or the deal stock selling out, we will not offer any refunds, or partial refunds to match the deal price.

19.3 Deal stock can not be reserved, in order to secure your item you must place your order. Placing an order does not guarantee the stock will be allocated to you, due to the expected frequency of sales on the day your order may be cancelled if we were unable to successfully allocate deal stock to your order.

19.4 All products on deals have a quantity limit per user/household. Any users found to be abusing this rule by opening multiple accounts to order a higher quantity of a product risk having all Roov Day orders cancelled.

19.5 Postage costs cannot be combined or refunded for subsequent orders due to orders being processed and dispatched at the point of receiving your order.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.