Zobacz Koszyk (0)
DRAGONBALL

Polityka prywatności

Kontekst

shop4pl.com rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane online. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę stronę, shop4pl.com ("Nasza strona") i będzie zbierać i wykorzystywać dane osobowe w sposób opisany tutaj, w sposób zgodny z naszymi obowiązkami i twoimi prawami wynikającymi z prawa.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Twoja akceptacja naszej Polityki prywatności wydaje się mieć miejsce na twoim pierwsze użycie naszej strony. Jeśli nie akceptujesz i zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

1. Definicje i interpretacja

W niniejszych zasadach następujące terminy mają następujące znaczenie:

"Konto" oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i / lub korzystania z określonych obszarów i funkcji naszej Witryny;
"Ciasteczka" oznacza mały plik tekstowy umieszczony na twoim komputerze lub urządzeniu przez naszą stronę, kiedy odwiedzasz pewne części naszej strony i / lub kiedy korzystasz z niektórych funkcji naszej strony. Szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych przez naszą Stronę znajdują się w sekcji 13 poniżej;
"Prawo do plików cookie" oznacza odpowiednie części rozporządzeń dotyczących prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r .;
"dane osobiste" oznacza wszelkie dane odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania osoby, które można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych danych. W tym przypadku oznacza to dane osobowe, które przekazujesz nam przez naszą stronę. W stosownych przypadkach definicja ta zawiera definicje zawarte w rozporządzeniu UE 2016/679 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO"); i
"My / my / nasz" means Xbite Ltd , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w England pod numerem 6520821, której adres siedziby to Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD

2. Informacje o nas

2.1 Nasza strona jest własnością i jest zarządzana przez Xbite Ltd, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w England pod numerem firmy 6520821, której zarejestrowanym adresem jest Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

2.2 Nasz numer VAT to 928 8279 70.

Co obejmuje ta polityka?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej Witryny. Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Pamiętaj, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne witryny internetowe. Zalecamy sprawdzenie zasad ochrony prywatności takich stron przed przekazaniem im danych.

4. Twoje prawa

4.1 Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w ramach GDPR, które zostały opracowane przez niniejszą Politykę i nasze wykorzystanie danych osobowych:

4.1.1 Prawo do uzyskania informacji na temat zbierania i wykorzystywania danych osobowych; 4.1.2 Prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie (patrz sekcja 12); 4.1.3 Prawo do sprostowania, jeśli posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne (prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych w punkcie 14); 4.1.4 Prawo do bycia zapomnianym - to jest prawo do żądania od nas usunięcia jakichkolwiek danych osobowych, które posiadamy o Tobie (przechowujemy tylko twoje dane osobowe przez ograniczony czas, jak wyjaśniono w sekcji 6, ale jeśli chcesz, abyśmy je usunęli wcześniej prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych w punkcie 14); 4.1.5 Prawo do ograniczenia (tj. Zapobiegania) przetwarzania danych osobowych; 4.1.6 Prawo do przenoszenia danych (uzyskanie kopii danych osobowych do ponownego wykorzystania z inną usługą lub organizacją); 4.1.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Us wykorzystania Twoich danych osobowych do określonych celów; i 4.1.8 Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

4.2 Jeśli masz jakiekolwiek powody do skargi na Nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 14, a zrobimy co w naszej mocy, aby rozwiązać problem za Ciebie. Jeśli nie będziemy w stanie Ci pomóc, masz również prawo do złożenia skargi do brytyjskiego organu nadzoru, biura ds. Informacji.

4.3 Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, należy skontaktować się z biurem informatora lub lokalnym biurem porad obywatelskich.

5. Jakie dane gromadzimy?

W zależności od sposobu korzystania z naszej witryny, możemy zbierać niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych (zob. Również punkt 13 na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii oraz nasze Polityka plików cookie ):

5.1 imię;

5.2 dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

5.3 informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;

5.4 Adres IP;

5.5 typ przeglądarki internetowej i jej wersja;

5.6 system operacyjny;

5.7 listę adresów URL zaczynających się od witryny odsyłającej, Twojej aktywności na naszej Stronie oraz strony, na którą się przechodzisz;

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

6.1 Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób, nie dłużej niż jest to konieczne ze względu na powód, dla którego zostały one po raz pierwszy zebrane. Będziemy przestrzegać naszych zobowiązań i chronić twoje prawa w ramach GDPR przez cały czas. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, patrz sekcja 7 poniżej.

6.2 Nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych będzie zawsze zgodne z prawem, ponieważ jest to konieczne do wykonania przez nas umowy z Tobą, ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych (np. Poprzez subskrypcję wiadomości e-mail) lub ponieważ jest w Naszym uzasadnionym interesie. W szczególności możemy wykorzystywać Twoje dane w następujących celach:

6.2.1 Zapewnienie i zarządzanie swoim kontem; 6.2.2 Zapewnienie dostępu do naszej Strony i zarządzanie nią; 6.2.3 Personalizowanie i dostosowywanie swojego doświadczenia na naszej Stronie; 6.2.4 Dostarczenie naszych produktów (pamiętaj, że Wymagamy Twoich danych osobowych w celu zawarcia z Tobą umowy); 6.2.5 Personalizowanie i dostosowywanie naszych produktów dla Ciebie; 6.2.6 Odpowiadanie na wiadomości e-mail od Ciebie; 6.2.7 Dostarczanie Ci wiadomości e-mail, na które się zdecydowałeś (możesz zrezygnować lub zrezygnować w dowolnym momencie przez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail, które do Ciebie wysyłamy, lub przez anulowanie subskrypcji za pośrednictwem centrum komunikacyjnego ; 6.2.8 Analizowanie korzystania z naszej Witryny i gromadzenie informacji zwrotnych w celu umożliwienia nam ciągłego ulepszania naszej witryny i doświadczenia użytkownika;

6.3 Za zgodą użytkownika i / lub w przypadkach dozwolonych przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane w celach marketingowych, które mogą obejmować skontaktowanie się z Tobą przez e-mail, telefon, wiadomość tekstową lub pocztę z informacjami, wiadomościami i ofertami na temat naszych produktów. Nie będziemy jednak wysyłać do Ciebie niechcianych informacji marketingowych lub spamu i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że w pełni chronimy Twoje prawa i przestrzegamy naszych zobowiązań wynikających z rozporządzeń GDPR oraz przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r.

.4 Strony trzecie (w tym Google AdSense), których zawartość znajduje się w Witrynie, mogą korzystać z plików cookie stron trzecich, zgodnie z opisem poniżej w sekcji 13. Więcej informacji na temat kontrolowania plików cookie można znaleźć w sekcji 13. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy działań takich stron trzecich, ani danych, które gromadzą i używają, i nie zalecamy sprawdzania polityk prywatności takich stron trzecich.

6.5 Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas swoich danych osobowych w dowolnym momencie i zażądać usunięcia.

6.6 Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne ze względu na powód, dla którego zostały one po raz pierwszy zebrane.

7. Jak i gdzie przechowujemy Twoje dane?

7.1 Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak tego potrzebujemy, aby używać ich w sposób opisany powyżej w sekcji 6 i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na ich przechowywanie.

7.2 Twoje dane będą przechowywane tylko w Wielkiej Brytanii.

8. Czy udostępniamy Twoje dane?

8.1 Z zastrzeżeniem punktu 8.2, nie udostępniamy żadnych danych stronom trzecim w żadnym celu.

8.2 W niektórych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia pewnych danych posiadanych przez nas, które mogą obejmować dane osobowe, na przykład w przypadku, gdy jesteśmy zaangażowani w postępowanie sądowe, w przypadku, gdy przestrzegamy zobowiązań prawnych, nakazu sądowego lub władze rządowe.

8.3 Możemy udostępniać Twoje dane innym firmom z naszej grupy. Obejmuje to naszą spółkę holdingową i jej spółki zależne.

8.4 Możemy czasami zawierać umowy z osobami trzecimi w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Mogą to być przetwarzanie płatności, dostawa towarów, obsługa wyszukiwarek, reklama i marketing. W niektórych przypadkach strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich Twoich danych. Jeżeli jakiekolwiek dane są wymagane do tego celu, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane będą przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z Twoimi prawami, naszymi zobowiązaniami i obowiązkami strony trzeciej zgodnie z prawem.

8.5 Możemy gromadzić statystyki dotyczące korzystania z naszej witryny, w tym dane dotyczące ruchu, wzorców użytkowania, numerów użytkowników, sprzedaży i innych informacji. Wszystkie te dane będą anonimizowane i nie będą zawierać żadnych danych osobowych ani żadnych anonimowych danych, które można łączyć z innymi danymi i wykorzystywać do identyfikacji użytkownika. Od czasu do czasu możemy udostępniać takie dane stronom trzecim, takim jak potencjalni inwestorzy, partnerzy, partnerzy i reklamodawcy. Dane będą udostępniane i wykorzystywane tylko w granicach prawa.

8.6 Procesory danych stron trzecich używane przez nas i wymienione poniżej znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG") (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). W przypadku przekazywania jakichkolwiek danych osobowych poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane są traktowane tak bezpiecznie, jak w Wielkiej Brytanii oraz w ramach GDPR.

8.7 W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania pewnych danych posiadanych przez nas, które mogą obejmować dane osobowe, na przykład w przypadku, gdy jesteśmy zaangażowani w postępowanie sądowe, w przypadku, gdy spełniamy wymogi prawne, nakaz sądowy lub władze rządowe.

9. Co się stanie, jeśli nasza firma zmieni właściciela?

9.1 Możemy okresowo rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przeniesieniem kontroli nad całości lub części naszej działalności. Wszelkie dane osobowe, które podałeś, zostaną przeniesione wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowa strona kontrolująca, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności, będzie mogła wykorzystywać te dane tylko w tych samych celach, dla których zostały pierwotnie zebrane przez nas.

9.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek dane zostaną przekazane w taki sposób, nie skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem i nie poinformujemy o zmianach.

10. Jak kontrolować swoje dane?

10.1 Przesyłając dane osobowe za pośrednictwem naszej Strony, możesz mieć możliwość ograniczenia wykorzystania przez nas Twoich danych. W szczególności, Staramy się zapewnić Ci silną kontrolę nad wykorzystaniem przez nas Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, anulując subskrypcję za pomocą linków podanych w naszych e-mailach i w punkcie podając swoje dane).

10.2 Możesz również zarejestrować się w jednej lub kilku usługach preferencyjnych działających w Wielkiej Brytanii: w usłudze telefonicznej preferencji ("TPS"), w korporacyjnej usłudze telefonicznej preferencji ("CTPS") oraz w usłudze pocztowej preferencji ( "MPS"). Może to pomóc w zapobieganiu niezamierzonemu marketingowi. Należy jednak pamiętać, że te usługi nie uniemożliwiają otrzymywania komunikatów marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.

11. Twoje prawo do zatrzymania informacji

11.1 Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych obszarów naszej witryny bez podawania jakichkolwiek danych. Jednakże, aby korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych na naszej Stronie, może być wymagane przesłanie lub zezwolenie na zbieranie określonych danych.

11.2 Użytkownik może ograniczyć korzystanie z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 13 i Nasze Polityka plików cookie .

12. Jak uzyskać dostęp do swoich danych?

Masz prawo poprosić o kopię któregokolwiek z Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas (jeśli takie dane są przechowywane). Zgodnie z RBP, opłaty nie są pobierane, a my dostarczymy wszystkie informacje w odpowiedzi na Państwa wniosek bezpłatnie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat strona kontaktowa lub korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji 14.

13. Nasze wykorzystanie plików cookie

Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie pierwszej strony na twoim komputerze lub urządzeniu. Pliki cookie strony głównej to te umieszczane bezpośrednio przez nas i używane wyłącznie przez nas. Korzystamy z plików cookie w celu ułatwienia i poprawy jakości naszej Witryny oraz w celu zapewnienia i ulepszania naszych produktów i usług. Korzystając z naszej Witryny, możesz również otrzymywać określone pliki cookie stron trzecich na swoim komputerze lub urządzeniu. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez strony internetowe, usługi i / lub strony inne niż Us. Pliki cookie podmiotów trzecich są wykorzystywane w naszej witrynie w celu świadczenia usług reklamowych. Ponadto Nasza Witryna korzysta z usług analitycznych Google, które korzystają również z plików cookie. Analityka witryny odnosi się do zestawu narzędzi służących do zbierania i analizowania statystyk użytkowania, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej strony. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Our Cookie Policy.

14. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej witryny lub niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszego formularz kontaktowy , telefonicznie na @@[email protected]@ lub pocztą na Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD . Upewnij się, że twoje zapytanie jest jasne, szczególnie jeśli jest to prośba o informacje o posiadanych przez nas danych (zgodnie z sekcją 12 powyżej).

15. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności (na przykład, jeśli prawo ulegnie zmianie). Wszelkie zmiany będą natychmiast publikowane na naszej Stronie, a Ty będziesz uważał, że zaakceptowałeś warunki Polityki Prywatności przy pierwszym użyciu naszej Strony po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.